Last update : 10.08.2020List of notary offices

Search for Notary Office


Name of institutionAbduvakhabov Umidjon Abdugapparovich

Tashkent city , Olmazar District Talabalar Street, 54, +998713130123

State notary office №8 of Olmazor district

Tojiddinov Sanjar

Tashkent city , Sergeli District Yangi Sergili street, 3, +99871 2309548

State notary office №4, Sergili district

Azamova Umida Nasrullayevna

Tashkent city , Olmazar District Kuksaroy street, 270, +998712488781

State notary office №9 of Olmazor district

Alimov Behzod Korkmazovich

Tashkent city , Olmazar District Kuksaroy street, 270, +998712484875

State notary office №9 of Olmazor district

Isakhanov Ulugbek Odilovich

Tashkent city , Olmazar District O.Bobojonov street, 9, Room 38, +998712400228

State notary office №10 of Olmazor district

Nabiev Fozilhodja Hashimhojaevich

Tashkent city , Olmazar District Khamitkhanov street, 2, +998712468496

State notary office №11 of Olmazor district

Zufarova Shoxista Yusupbaevna

Tashkent city , Uchtepa District Khirmon Tepa Street, 1-B-house, +998712756539, +998712758965

State notary office №1 of UchTepa district

Abdullaeva Dildorakhon Tolibjonovna

Tashkent city , Uchtepa District Khirmon Tepa street, 1-B-house, 169-74-76

State notary office №1 of UchTepa district

Tashev Khabib Khakimovich

Tashkent city , Uchtepa District 22, Nayman street, 22a-house, +998712759777, +998712758300

State notary office №2 of Uchtepa district

Burliev Kadirjon Fayzullayevich

Tashkent city , Uchtepa District Nayman street, 22a-house, +998712756900

State notary office №2 of Uchtepa district