Last update : 10.08.2020List of notary offices

Search for Notary Office


Name of institutionKurbanova Hosiyat Khasanovna

Tashkent city , Olmazar District A.Niyazova street, 19, +998712466480, +998712465770

State notary office №1 of Olmazor district

Bilolhujayeva Shoirakhon Bilolhojayevna

Tashkent city , Olmazar District A.Niyozova street, 19, +998712466480

State notary office №1 of Olmazor district

Ziyatov Bakhtiyor Tursunovich

Tashkent city , Olmazar District A.Niyozova street, 19, house 1778105

State notary office №1 of Olmazor district

Gurbanov Muzaffar Ma'mirjonovich

Tashkent city , Olmazar District Small Khalka Road, 50, +998712266103

State notary office №2 of Olmazor district

Tursunkulova Kamila Ruslanovna

Tashkent city , Olmazar District Small Khalka Road, 50, +998712266114

State notary office №2 of Olmazor district

Zufarova Nilufar Khikimatovna

Tashkent city , Olmazar District Beruniy-2, House 42, Korosaroy Street, 39, +998712499020

State notary office №2 of Olmazor district

Zuparova Iroda Ilhomovna

Tashkent city , Olmazar District Talabalar street, 54, +998712463961

State notary office №4 of Olmazor district

Azimova Gulruh Baxtiyarovna

Tashkent city , Olmazar District Sogbon-Farobiy street, 6, +998712403332

State notary office №5 of Olmazor district

Saipova Kamola Nigmatjanovna

Tashkent city , Olmazar District 54, Talabalar street, +998712469088

State notary office №6 of Olmazor district

Fayzullaeva Kamola Takirdjanovna

Tashkent city , Olmazar District 1a-Urazbaeva street, +998712279260

State notary office №7 of Olmazor district